Ilustrace

Moderní pojetí reklamy vyžaduje inovativní přístup ke grafickému ztvárnění. Stále více žádanou službou je ilustrace. Kresba na papír je jednoduchá, výstižná a stylová. Během skicování se využívají různé techniky a styly, čímž se dosahuje věrných a dynamických kreseb. Pod hroty našich tužek vznikají firemní maskoti, komixové seriály nebo překreslení fotografie do esteticky příjemnější formy.